یه روزی با یکی از دوستام رفته بودیم کلاس زبان به دوستم گفتم که وقتی میخواستی بری بیرون بگو may I go out؟ بعد دوستم اینو گفت.دبیرمون گفت:no sit pleaseدوستم فکر کرد دبیرمون گفت میتونی بری بلند شد رفت…
میثم از قرچک